Taken jeugdcoördinatoren

 • jeugdtrainers aanwerven
 • jeugdtrainers ondersteunen bij de sportieve uitwerking van het jeugdbeleid in de praktijk (inspireren met thema’s voor trainingen, wonen regelmatig trainingen en wedstrijden bij, informeren over wijzigingen aan reglementen, …)
 • jeugdploegen samenstellen, talenten doorschuiven naar een hogere leeftijdsgroep, … in overleg met de betrokken trainers
 • evaluatiecriteria voor de jeugdspelers bepalen (en waken er over dat jeugdtrainers deze formulieren toepassen alsook individuele functioneringsgesprekken houden met elke speler)
 • jeugdtrainers evalueren (sportieve kennis, registratie van prestaties, naleving huishoudelijk reglement en trainingsrooster, …)
 • actief meewerken aan sportieve evenementen van JV De Pinte (techniektraining, jeugdtornooi, organisatie van activiteiten tijdens de winterperiode of bij afgelastingen, ...)
 • afspraken maken met de trainers van de kern over de doorstroming van beloftevolle jeugdspelers naar de A-kern en beloften
 • tussenkomen bij om het even welk geschil waarbij jeugdspelers en/of trainers betrokken zijn en jeugdspelers indien nodig een sanctie opleggen voor bepaalde feiten die de club in het algemeen schade toebrengen. In dergelijk gevallen wordt altijd de raad van bestuur ingelicht via de jeugdvoorzitter.
 • de jeugdcel vertegenwoordigen op vergaderingen voor trainers en afgevaardigden
 • regelmatig contact onderhouden met de jeugdvoorzitter over de jeugdwerking in het algemeen (bv. gescoute spelers, …)
 • regelmatig contact onderhouden met de verantwoordelijken voor terreinen, materiaal en uitrustingen
 • contactpersoon voor de organisatie van vriendschappelijke wedstrijden