Orde en netheid

Op het sportdomein Moerkensheide gelden specifieke regels en richtlijnen die opgesteld werden door Farys en de gemeente De Pinte. Deze regels zijn duidelijk zichtbaar en elk lid van onze vereniging dient deze strikt na te leven.

Als een lid van onze vereniging bij het betreden of verlaten van de kleedkamer een abnormaliteit vaststelt (beschadiging en/of een vuile kleedkamer en/of een defect), dan meldt hij/zij dit onmiddellijk aan de clubverantwoordelijke Noël Van De Moortele (verantwoordelijke terreinen en materiaal bij JV De Pinte - 0472 972 573) of Peter Tolpe (verantwoordelijke Sportpark Moerkensheide - 0476 88 40 34 of sportpark@depinte.be).